Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza

yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 

  • • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • • Her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarımızı korumak,
  • • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
  • • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak,
  • • Bilgi varlıklarımıza yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,
  • • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • • Bilgi güvenliği konusunda farkındalığı arttıracak yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmeyi,

 

Sektörümüzde öncü ve örnek bir kuruluş olmayı TAAHHÜT EDERİZ.